cfc

آخرین اخبار در مورد محمد رئیس زاده

دسترسی ۱۰۰ درصدی مردم به واکسن هپاتیت B در کشور

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، از دسترسی ۱۰۰ درصدی به واکسن هپاتیت B در کشور خبر داد و گفت: این عدد در دنیا ۴۲ درصد است.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، در برنامه واکسیناسیون کارگران شهرداری تهران علیه هپاتیت، با اشاره به اینکه کلید اصلی و زیربنای توسعه هر کشور و پیشرفت پایدار، نیروی انسانی سالم است که از سلامت جسمی و روحی برخوردار باشد، اظهار کرد: اگر خواستار این هستیم که کلانشهری مانند ت ...

جایگزین علویان در نظام پزشکی تهران بزرگ معرفی شد

محمد رئیس زاده به عنوان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد.به گزارش خبرگزاری مهر، در چهاردهمین جلسه هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در روز سه شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید، با اتفاق آرا؛ محمد رئیس زاده به عنوان رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد. پیش از این، سیدموید علویان رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ بود که استعفا داد. محمد رئیس زاده هم اکنون رئیس کل سازما ...