cfc
24 شهریور 1401 - 09:53

هوای امروز مشهد ناسالم برای گروه‌های حساس

هوای امروز مشهد با شاخص ۱۰۹ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر وضعیت کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۰۹ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. هم اکنون ایستگاه‌های سجاد و آوینی در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.بیشترین بار آلودگی از ایستگاه رسالت با عدد شاخص ۱۳۳ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است. توصیه می‌شود؛ افراد حساس فعالیت‌های طولانی خارج از منزل خود را کاهش دهند و همچنین از شهروندان تقاضا می‌شود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان رضویمشهد
شناسه خبر: 732999